About...

Make use of more than 30 years in residential construction. A limited number of projects are accepted at a time to ensure that all work is done under my supervision and control.

Building Contractor

New houses, extensions, and alterations (St Helena Bay and Shelley Point) as well as built in cupboards (bedrooms and kitchens).

Clients’ satisfaction is high priority.

Assist with the entire proses, from planning to occupation stadium.

Clients do have a choice to use their own Architect.


Maak gebruik van meer as 30 jaar se ondervinding in residensiële konstruksie.  ‘n Beperkte hoeveelheid projekte word aangeneem, sodat alle werke onder my beheer en toesig uitgevoer word.

Boukontrakteur

Nuwe huise, aanbouings en verbeteringe (St Helenabaai en Shelley Point) en ingeboude kaste (kamer- en kombuiskaste).

Kliënte se tevredenheid word hoog geag.

Ek is behulpsaam met die hele proses, vanaf beplanningstadium tot en met voltooiing stadium.

Kliënte het ‘n keuse om hulle eie Argitek te gebruik.